λ στα λιγοστά μεταφορικά μέσα που παρέχει ο οργανισμός
">
Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
συνωθούνται ασφυκτικώς
  • απόδοση: πιέζω τους γύρω μου & πιέζομαι από αυτούς ευρισκόμενος σε ένα σχετικά περιορισμένο χώρο που συνωστίζεται πλήθος ανθρώπων
  • θεματολογία: ‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’

οι επιβάτες λ στα λιγοστά μεταφορικά μέσα που παρέχει ο οργανισμός
‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’
«3»
‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’
«5»
‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’
«6»
‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’
«7»
‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’
«8»
‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’
«9»
‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’
«10»
‘ Ομαλές Έως Ακραίες Ενασχολήσεις & Εκδηλώσεις ’
«11»
συνωθούνται ασφυκτικώς
    «12»