ουδείς...


λ αναμάρτητος

√  απόδοση: ουδείς δύναται να αποφύγει το λάθος


λ αναντικατάστατος

√  απόδοση: ο καθένας δύναται να αντικατασταθεί από άλλον


λ δύναται να επέμβει


λ ενδιαφέρθηκε για την μοίρα του


λ ενδιαφέρθηκε για την τύχη του


λ ενδιαφερόμενος για την αγορά του ακινήτου


λ επείσθη


λ έχει το δικαίωμα να επέμβει πλην αυτού


λ ιδρώνει


λ κόπτεται


λ λησμονεί τη συμπεριφορά του


λ προσήλθε


λ συμβάλλει


λ τέλειος


λ τον αναζήτησε


λ ψόγος

√  απόδοση: τίποτα το κατακριτέο δεν υπάρχειουδεμία…


λ αμφιβολία


λ αντίδραση


λ ενόχληση εδέχθη εκ μέρους του


λ αξίαουδέν...


λ ανηθικότερον


λ ειπώθη περί αυτού


λ ίχνος ζωής


λ νεώτερον


λ σχόλιον

√  απόδοση: όταν αρνούμεθα ή αποφεύγουμε τον σχολιασμό καταστάσεως


λ συνδέει τις δύο χώρες πέραν από την γεωγραφική γειτνίαση


λ το επιλήψιμο στην συμπεριφορά του


λ το μεμπτόν έχει διαπιστωθεί

√  απόδοση: που δεν είναι σωστό


λ το ύποπτον συμβαίνει


λ ψευδέστερον


">
Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
ουδείς
  • απόδοση: κανένας
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’

δεν παρατηρείται ουδεμία σχέση > συγγένεια > συνάφεια


είμεθα σύμφωνοι κύριοι ουδεμία αντίρρηση !


επί της ουσίας ουδείς αμφιβάλειουδείς...


λ αναμάρτητος

√  απόδοση: ουδείς δύναται να αποφύγει το λάθος


λ αναντικατάστατος

√  απόδοση: ο καθένας δύναται να αντικατασταθεί από άλλον


λ δύναται να επέμβει


λ ενδιαφέρθηκε για την μοίρα του


λ ενδιαφέρθηκε για την τύχη του


λ ενδιαφερόμενος για την αγορά του ακινήτου


λ επείσθη


λ έχει το δικαίωμα να επέμβει πλην αυτού


λ ιδρώνει


λ κόπτεται


λ λησμονεί τη συμπεριφορά του


λ προσήλθε


λ συμβάλλει


λ τέλειος


λ τον αναζήτησε


λ ψόγος

√  απόδοση: τίποτα το κατακριτέο δεν υπάρχειουδεμία…


λ αμφιβολία


λ αντίδραση


λ ενόχληση εδέχθη εκ μέρους του


λ αξίαουδέν...


λ ανηθικότερον


λ ειπώθη περί αυτού


λ ίχνος ζωής


λ νεώτερον


λ σχόλιον

√  απόδοση: όταν αρνούμεθα ή αποφεύγουμε τον σχολιασμό καταστάσεως


λ συνδέει τις δύο χώρες πέραν από την γεωγραφική γειτνίαση


λ το επιλήψιμο στην συμπεριφορά του


λ το μεμπτόν έχει διαπιστωθεί

√  απόδοση: που δεν είναι σωστό


λ το ύποπτον συμβαίνει


λ ψευδέστερον


‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«1»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«2»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«5»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«6»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«8»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«9»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«10»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«12»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«13»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«14»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«15»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«16»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«18»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«19»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«20»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«21»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«24»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«25»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«26»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«27»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«28»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«29»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«30»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«31»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«32»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«33»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«34»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«35»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«36»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«37»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«38»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«39»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«40»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«41»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«42»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«43»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«44»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«45»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«47»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«48»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«49»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«50»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«51»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«52»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«53»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«54»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«56»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«58»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«60»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«61»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«62»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«63»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«64»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«65»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«66»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«67»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«68»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«69»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«70»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«72»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«73»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«74»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«75»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«76»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«77»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«78»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«79»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«82»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«84»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«85»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«87»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«88»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«89»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«90»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«91»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«92»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«93»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«95»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«96»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«97»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«98»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«99»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«100»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«101»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«102»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«103»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«105»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«106»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«107»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«108»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«109»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«110»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«111»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«112»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«113»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«115»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«116»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«117»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«118»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«120»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«121»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«122»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«123»
ουδείς
    «124»