Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
επί
  • απόδοση: κυρίως σε λόγιες εκφράσεις
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’

αναμένεται θύελλα που έρχεται να ξεσπάσει επί δικαίων & αδίκων

ανέμενε επί πολλή ώρα

απαιτείται βαρύ ένδυμα επί το επισημότερον

άπαντες συμφωνούν επ΄ αυτού

απουσίασε των καθηκόντων του επί διετία

ασχολείται με τα επί μέρους

δείχνει προτίμηση στην κλασική μουσική ως επί το πλείστον

δεν απαιτείται επί πλέον προσπάθεια

δεν είμεθα επί του θέματος

δέχθηκε να συνδράμει επί πληρωμή

διακρίθηκε επί θεμάτων μαθηματικών

διέθεσε το ακίνητο των Σπετσών επί ενοικίω

διετέλεσε υπουργός επί δικτατορίας Ιωάννου Μεταξά

έβαλε επί δικαίων & αδίκων

εδέχθη ράπισμα επί του προσώπου

εδόθη δεξίωση επί τη λήξει της 1ης περιόδου της Βουλής των Ελλήνων

ειπώθηκε επί το ακριβέστερον

ειπώθηκε επί το λαϊκότερον

έλαβε θέση επί καθεστώτος Τίτο

εξυπηρετήθηκε επί χρήμασι

επί τέλους ησυχάσαμε

επί του προκατόχου του τα πράγματα ήταν καλύτερα

επί των ημερών του > μας παρήχθη έργον & διέπρεψε η χώρα

επιτηρείται επί 24ώρου βάσεως

θα αναφέρω & τούτο επί του αυτού θέματος

κατέχουν το κτήμα επί σειρά γενεών

κατηγορήθηκε ως διαπράξας εγκλήματα επί γερμανικής κατοχής

μετέφερε τα διαμειβόμενα επ΄ ακριβώς

ο επί δίωρο ομιλών

ουδείς αμφέβαλε επ΄ αυτού

ουδείς διαφωνεί επί της γης

ουδέν επί του πρακτέου

ουδέν προέκυψε επί του συζητούμενου θέματος

παραμένει κλειστό επί σειρά ετών

παρατηρείται επί γενεές

παρέμεινε εγκλωβισμένος επί ημέρες λόγω εκτεταμένης χιονόπτωσης

πορεύεται επί το χείριστον

πρόβαλε αντιρρήσεις επί των εξελίξεων

προέκυψε συμφωνία επί των ουσιαστικότερων σημείων

προσελήφθη επί συμβάσει αορίστου χρόνου > έργου

προσέφερε έκτακτο δώρο επί τη αναλήψει των καθηκόντων του

προσπάθησε να τον μεταπείσει επί ματαίω

συμφωνούμε επί της αρχής

τα έργα θα διαρκέσουν επί δίμηνο

ταλαιπωρείται επί μήνες

το εξέφρασε επί το ελληνικότερον

το επέλεξε ως το επί το ορθότερον

το παρήγγειλε επί μέτρω

υπεύθυνος επί των εισπράξεων

υπήρξε αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Έβερτ

υπομένει την αχαρακτήριστη συμπεριφορά της συζύγου επί δεκαετίες

φέρει τραύμα επί του σώματος

ως επί γης
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«1»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«2»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«5»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«6»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«8»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«9»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«10»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«12»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«13»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«14»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«15»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«16»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«18»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«19»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«20»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«21»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«24»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«25»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«26»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«27»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«28»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«29»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«30»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«31»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«32»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«33»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«34»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«35»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«36»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«37»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«38»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«39»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«40»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«41»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«42»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«43»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«44»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«45»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«47»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«48»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«49»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«50»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«51»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«52»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«53»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«54»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«56»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«58»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«60»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«61»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«62»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«63»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«64»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«65»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«66»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«67»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«68»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«69»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«70»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«72»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«73»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«74»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«75»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«76»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«77»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«78»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«79»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«82»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«84»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«85»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«87»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«88»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«89»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«90»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«91»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«92»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«93»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«95»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«96»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«97»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«98»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«99»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«100»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«101»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«102»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«103»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«105»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«106»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«107»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«108»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«109»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«110»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«111»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«112»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«113»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«115»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«116»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«117»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«118»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«120»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«121»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«122»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«123»
επί
    «124»