Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
δια
  • απόδοση: σε λόγιες εκφράσεις ή φράσεις
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’

αντέδρασε δια του πυροβολικού

απαγορεύεται δια νόμου

απαλλοτριώθηκε δι΄ αναγκαστικού νόμου

απεδείχθη αποτελεσματικότερη η δια βοής προπαγάνδα

απέφυγε τον κίνδυνο δια της υπερβάσεως ταχύτητος

δι΄ επιτάσεως της χειρός

δια λόγους ασφαλείας μετακινείτε με συνοδεία ένοπλων φρουρών

δια την ικανοποίηση αναγκών

δια της ακολουθίας της σωρού του νεκρού

δια του αποτελέσματος κρινόμαστε

δια των επιλογών του αυτοκαταστρέφεται !

δια των πράξεών του έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος

δια χειρός Σεγκόβια

διασκεδάζω δι΄ άλλου τρόπου

διασώθηκε δια της ψυχραιμίας & της αυτοκυριαρχίας που επέδειξε

διατηρεί εξοχική κατοικία εις Άνδρον δι΄ ανάπαυσή του

διευκόλυνε την αναχώρησή του εις Κύριον δια της ευθανασίας

έκαμνε άλμα στο κενό χωρίς δίχτυ προστασίας δια της αποφάσεώς του

εκτελέσθηκε δια τυφεκισμού

εκφράζεται δια λογίων εκφράσεων

ενέδωσε δια του φόβου

επεβλήθη δια ροπάλου

επετεύχθη λύση δια των μεθοδεύσεών του

επιβάλλεται δια της παρουσίας του

επιβάλλεται δια του όγκου

ευελπιστώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση δι΄ εσού

η ποινή εκτελέσθηκε δι΄ απαγχονισμού

η τιθάσευση των τιμών θα επιτευχθεί δια κρατικού ελέγχου

θα περιέλθει στο δημόσιο δια της εθνικοποιήσεως

κούρασε δια της πολυετούς παρουσίας στο καλλιτεχνικό στερέωμα

μετέβη δια μέσου Καλαμάτας

προτίμησε την Αττικό Οδό δια λόγους συντομεύσεως

συμφώνησαν δια λόγου

συνδυάζει το τερπνόν μετά του ωφελίμου δια της ενασχολήσεως αυτής

συνεπλάκησαν δι΄ ασήμαντον αφορμήν

τα κατάφερε δια των δυνάμεών του

τηλέφωνο δια το κοινόν

το ζήτημα θα τακτοποιηθεί δια του αρμοδίου υπουργού

το θέμα θα ρυθμισθεί δια προεδρικού διατάγματος

το κατήργησε δια λόγους οικονομίας

το πρόβλημα θα λυθεί δι΄ εμού

το πρόβλημα θα λυθεί δια της επιφοιτήσεως

το πρόβλημα λύνεται δια των όπλων

το προτίμησε δια λόγους απλούστευσης

τον αποφεύγει δια λόγους προσωπικούς

τον γοήτευσε δια του βλέμματος

τον εδέχθη δι΄ ευχών

τον κατέστησε κληρονόμο δια δημοσίας διαθήκης
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«1»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«2»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«5»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«6»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«8»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«9»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«10»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«12»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«13»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«14»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«15»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«16»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«18»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«19»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«20»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«21»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«24»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«25»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«26»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«27»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«28»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«29»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«30»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«31»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«32»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«33»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«34»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«35»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«36»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«37»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«38»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«39»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«40»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«41»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«42»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«43»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«44»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«45»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«47»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«48»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«49»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«50»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«51»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«52»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«53»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«54»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«56»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«58»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«60»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«61»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«62»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«63»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«64»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«65»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«66»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«67»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«68»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«69»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«70»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«72»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«73»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«74»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«75»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«76»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«77»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«78»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«79»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«82»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«84»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«85»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«87»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«88»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«89»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«90»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«91»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«92»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«93»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«95»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«96»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«97»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«98»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«99»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«100»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«101»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«102»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«103»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«105»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«106»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«107»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«108»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«109»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«110»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«111»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«112»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«113»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«115»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«116»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«117»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«118»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«120»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«121»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«122»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«123»
δια
    «124»