√  απόδοση: είμαι επιφυλακτικός

θα αντιμετωπισθεί ως άκρως επείγον θέμα
√  απόδοση: υπόσχομαι ταχεία εξυπηρέτηση

θα απαντήσω ευθέως > πλαγίως > δι’ ολίγων

θα έλεγα ό,τι είναι αφύσικο

θα έλεγα πως τον χαρακτηρίζει αποστροφή προς κάθε τι το ποιοτικό
√  απόδοση: προκειμένου για λούμπεν στοιχείο

θα ήμουν αγνώμων > ευγνώμων

θα ήταν ασυγχώρητο > εθνικώς επωφελές > σοβαρή παράλειψη

θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του
√  απόδοση: ό,τι δύναμαι

θα μπορούσατε να με ακούσετε παρακαλώ
√  απόδοση: παρακαλώ την προσοχή σας δι’ ολίγον

θα πρέπει να το προσέξεις αυτό

θα σας περιγράψω μία σκηνή εκ του καθημερινού βίου

θα σας πω ένα συνταρακτικό νέο
√  απόδοση: θα σας προκαλέσω ενδιαφέρον

θα σε συμβούλευα να προσέξεις το διαιτολόγιό σου
√  απόδοση: διακρίνω περιττά κιλά

θα συζητηθούν τα διαδικαστικά & οι λεπτομέρειες
√  απόδοση: τα επί μέρους θέματα αφού κατ’ αρχάς συμφωνήσαμε

θα συνεννοηθούμε από τηλεφώνου
√  απόδοση: τελική συνεννόηση

θα το πω απεριφράστως

θα το συνηθίσεις εύκολο είναι
√  απόδοση: κάνε υπομονή

θα υπενθυμίσω μία χαρακτηριστική λεπτομέρεια

καιρού επιτρέποντος θα αναχωρήσουμε το πρωί

κάτι θα έπαθε & δεν ήλθε στην ώρα του

με το θα δεν γίνεται τίποτα
√  απόδοση: απαιτείται έμπρακτο ενδιαφέρον

όταν έλθεις θα είναι πια αργά
√  απόδοση: θα έχει χαθεί η ευκαιρεία / θα έχει λάβει τέλος η κατάσταση

ποιος το πίστευε ότι τα πράγματα θα έφθαναν έως εκεί

υπέθεσα ότι θα βλεπόμασταν

χωρίς εσένα θα είχα καταστραφεί
√  απόδοση: αποδοχή εξάρτησης
">
Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
θα
  • απόδοση: μόριο
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’

για το σαββατόβραδο θα πρότεινα ταβέρνα

δεν με ξεγελούν πια τα θα των κυβερνώντων
√  απόδοση: είμαι επιφυλακτικός

θα αντιμετωπισθεί ως άκρως επείγον θέμα
√  απόδοση: υπόσχομαι ταχεία εξυπηρέτηση

θα απαντήσω ευθέως > πλαγίως > δι’ ολίγων

θα έλεγα ό,τι είναι αφύσικο

θα έλεγα πως τον χαρακτηρίζει αποστροφή προς κάθε τι το ποιοτικό
√  απόδοση: προκειμένου για λούμπεν στοιχείο

θα ήμουν αγνώμων > ευγνώμων

θα ήταν ασυγχώρητο > εθνικώς επωφελές > σοβαρή παράλειψη

θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του
√  απόδοση: ό,τι δύναμαι

θα μπορούσατε να με ακούσετε παρακαλώ
√  απόδοση: παρακαλώ την προσοχή σας δι’ ολίγον

θα πρέπει να το προσέξεις αυτό

θα σας περιγράψω μία σκηνή εκ του καθημερινού βίου

θα σας πω ένα συνταρακτικό νέο
√  απόδοση: θα σας προκαλέσω ενδιαφέρον

θα σε συμβούλευα να προσέξεις το διαιτολόγιό σου
√  απόδοση: διακρίνω περιττά κιλά

θα συζητηθούν τα διαδικαστικά & οι λεπτομέρειες
√  απόδοση: τα επί μέρους θέματα αφού κατ’ αρχάς συμφωνήσαμε

θα συνεννοηθούμε από τηλεφώνου
√  απόδοση: τελική συνεννόηση

θα το πω απεριφράστως

θα το συνηθίσεις εύκολο είναι
√  απόδοση: κάνε υπομονή

θα υπενθυμίσω μία χαρακτηριστική λεπτομέρεια

καιρού επιτρέποντος θα αναχωρήσουμε το πρωί

κάτι θα έπαθε & δεν ήλθε στην ώρα του

με το θα δεν γίνεται τίποτα
√  απόδοση: απαιτείται έμπρακτο ενδιαφέρον

όταν έλθεις θα είναι πια αργά
√  απόδοση: θα έχει χαθεί η ευκαιρεία / θα έχει λάβει τέλος η κατάσταση

ποιος το πίστευε ότι τα πράγματα θα έφθαναν έως εκεί

υπέθεσα ότι θα βλεπόμασταν

χωρίς εσένα θα είχα καταστραφεί
√  απόδοση: αποδοχή εξάρτησης
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«1»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«2»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«5»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«6»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«8»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«9»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«10»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«12»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«13»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«14»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«15»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«16»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«18»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«19»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«20»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«21»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«24»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«25»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«26»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«27»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«28»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«29»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«30»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«31»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«32»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«33»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«34»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«35»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«36»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«37»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«38»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«39»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«40»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«41»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«42»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«43»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«44»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«45»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«47»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«48»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«49»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«50»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«51»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«52»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«53»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«54»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«56»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«58»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«60»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«61»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«62»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«63»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«64»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«65»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«66»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«67»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«68»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«69»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«70»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«72»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«73»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«74»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«75»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«76»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«77»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«78»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«79»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«82»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«84»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«85»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«87»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«88»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«89»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«90»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«91»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«92»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«93»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«95»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«96»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«97»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«98»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«99»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«100»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«101»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«102»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«103»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«105»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«106»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«107»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«108»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«109»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«110»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«111»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«112»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«113»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«115»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«116»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«117»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«118»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«120»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«121»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«122»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«123»
θα
    «124»