μη…

λ αναλογιζόμενος τις συνέπειες του προβλήματος που προέκυψε

λ αναστρέψιμη κατάσταση

λ αντιλαμβανόμενος συναισθήματα

λ αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο που διατρέχει

λ βραδυπορείτε

λ γνωρίζων επαρκώς την τέχνη του ωρολογοποιού

λ διαθέτων κοινό νου > επίπεδο > γνώσεις

λ διστάσετε !

λ δυνάμενη να διευθετήσει επαρκώς προσωπική υπόθεση

λ δυνάμενοι να προσφέρουν

λ δυνάμενος να επέμβει ουσιαστικά

λ δυνάμενος να τον αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο απέφυγε τη συνάντηση

λ ελεγχόμενη κατάσταση > προσωπικότητα

λ ελεγχόμενο γεγονός > συμβάν

λ θίγετε τα κακώς κείμενα

λ κακοίς ομίλει

λ καπνιστής

λ κατανοών τα αυτονόητα

λ λαμβάνων υπ’ όψιν τις παραμέτρους της προκύπτουσας κατάστασης

λ με κολάζεις

λ μετέχων στα κοινά

λ μετρήσιμο

λ πλανάσθε

λ προτρεχέτω η γλώσσα της διανοίας

λ πτοείσθαι !

λ τα ρωτάτε

λ ταρασσέσθω υμών η καρδία

λ τεκνοποιήσας παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες

λ τολμήσετε

λ τον παρεξηγείτε

λ φέρων ευθύνη

λ φοβού

λ χειρότερα


μην…

λ ανησυχείτε όλα βαίνουν καλώς

λ απελπίζεσθε !

λ εκπλαγείτε από αυτό που θα αντικρύσετε

λ εφησυχάζετε

λ πάει το μυαλό σας στο πονηρό
">
Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
μη
  • απόδοση: αρνητικό μόριο
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’


μη…

λ αναλογιζόμενος τις συνέπειες του προβλήματος που προέκυψε

λ αναστρέψιμη κατάσταση

λ αντιλαμβανόμενος συναισθήματα

λ αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο που διατρέχει

λ βραδυπορείτε

λ γνωρίζων επαρκώς την τέχνη του ωρολογοποιού

λ διαθέτων κοινό νου > επίπεδο > γνώσεις

λ διστάσετε !

λ δυνάμενη να διευθετήσει επαρκώς προσωπική υπόθεση

λ δυνάμενοι να προσφέρουν

λ δυνάμενος να επέμβει ουσιαστικά

λ δυνάμενος να τον αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο απέφυγε τη συνάντηση

λ ελεγχόμενη κατάσταση > προσωπικότητα

λ ελεγχόμενο γεγονός > συμβάν

λ θίγετε τα κακώς κείμενα

λ κακοίς ομίλει

λ καπνιστής

λ κατανοών τα αυτονόητα

λ λαμβάνων υπ’ όψιν τις παραμέτρους της προκύπτουσας κατάστασης

λ με κολάζεις

λ μετέχων στα κοινά

λ μετρήσιμο

λ πλανάσθε

λ προτρεχέτω η γλώσσα της διανοίας

λ πτοείσθαι !

λ τα ρωτάτε

λ ταρασσέσθω υμών η καρδία

λ τεκνοποιήσας παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες

λ τολμήσετε

λ τον παρεξηγείτε

λ φέρων ευθύνη

λ φοβού

λ χειρότερα


μην…

λ ανησυχείτε όλα βαίνουν καλώς

λ απελπίζεσθε !

λ εκπλαγείτε από αυτό που θα αντικρύσετε

λ εφησυχάζετε

λ πάει το μυαλό σας στο πονηρό
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«1»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«2»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«5»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«6»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«8»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«9»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«10»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«12»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«13»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«14»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«15»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«16»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«18»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«19»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«20»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«21»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«24»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«25»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«26»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«27»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«28»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«29»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«30»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«31»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«32»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«33»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«34»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«35»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«36»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«37»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«38»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«39»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«40»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«41»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«42»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«43»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«44»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«45»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«47»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«48»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«49»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«50»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«51»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«52»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«53»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«54»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«56»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«58»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«60»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«61»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«62»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«63»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«64»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«65»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«66»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«67»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«68»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«69»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«70»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«72»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«73»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«74»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«75»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«76»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«77»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«78»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«79»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«82»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«84»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«85»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«87»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«88»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«89»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«90»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«91»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«92»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«93»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«95»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«96»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«97»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«98»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«99»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«100»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«101»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«102»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«103»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«105»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«106»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«107»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«108»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«109»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«110»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«111»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«112»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«113»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«115»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«116»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«117»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«118»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«120»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«121»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«122»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«123»
μη
    «124»