λ την άκρατη οινοποσία διατηρεί την διαύγειά του πλήρη

παρ’ ότι προσπάθησε αρκετά δεν έφερε ικανοποιητικό αποτέλεσμα

συναντώμαι μαζί της μέρα λ μέρα & απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας


παρά…

λ λίγο να συγκρουσθούν τα οχήματα

λ τα λεγόμενα περί του αντιθέτου βέβαιον είναι πως αποτελεί διακαή πόθο του

λ τα όσα του καταμαρτυρούν > του προσάπτουν

λ τη θέλησή του

λ τη συμφωνία προχώρησε μονομερώς σε εκποίηση μετοχών

λ την εντύπωση περί του αντιθέτου

λ την κόπωση της ημέρας

λ την παλαιότητά του εξυπηρετεί επαρκώς

λ τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου

λ τις εκκλήσεις δια βοήθεια

λ τις πιέσεις που δέχεται

λ τις σοβαρές προσπάθειες αδυνατεί να ξεφύγει από τα πάθη του

λ τις φιλότιμες προσπάθειες κύριοι αποτύχαμε

λ το απλοϊκό της εργασίας

λ το βαθύ γήρας

λ το γεγονός

λ το προχωρημένο της ηλικίας > της ώρας

λ το σοκ που υπέστη

λ το σύνηθες απουσίασε από τον εκκλησιασμό
">
Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
παρά
  • απόδοση: δηλώνει αντίθεση ή εναντιότητα / διαφορά προς το ολιγότερο / εναλλαγή χρόνου
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’

γεγονός είναι πως λ την άκρατη οινοποσία διατηρεί την διαύγειά του πλήρη

παρ’ ότι προσπάθησε αρκετά δεν έφερε ικανοποιητικό αποτέλεσμα

συναντώμαι μαζί της μέρα λ μέρα & απολαμβάνουμε το καφεδάκι μας


παρά…

λ λίγο να συγκρουσθούν τα οχήματα

λ τα λεγόμενα περί του αντιθέτου βέβαιον είναι πως αποτελεί διακαή πόθο του

λ τα όσα του καταμαρτυρούν > του προσάπτουν

λ τη θέλησή του

λ τη συμφωνία προχώρησε μονομερώς σε εκποίηση μετοχών

λ την εντύπωση περί του αντιθέτου

λ την κόπωση της ημέρας

λ την παλαιότητά του εξυπηρετεί επαρκώς

λ τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου

λ τις εκκλήσεις δια βοήθεια

λ τις πιέσεις που δέχεται

λ τις σοβαρές προσπάθειες αδυνατεί να ξεφύγει από τα πάθη του

λ τις φιλότιμες προσπάθειες κύριοι αποτύχαμε

λ το απλοϊκό της εργασίας

λ το βαθύ γήρας

λ το γεγονός

λ το προχωρημένο της ηλικίας > της ώρας

λ το σοκ που υπέστη

λ το σύνηθες απουσίασε από τον εκκλησιασμό
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«1»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«2»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«5»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«6»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«8»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«9»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«10»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«12»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«13»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«14»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«15»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«16»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«18»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«19»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«20»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«21»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«24»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«25»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«26»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«27»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«28»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«29»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«30»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«31»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«32»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«33»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«34»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«35»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«36»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«37»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«38»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«39»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«40»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«41»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«42»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«43»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«44»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«45»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«47»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«48»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«49»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«50»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«51»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«52»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«53»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«54»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«56»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«58»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«60»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«61»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«62»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«63»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«64»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«65»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«66»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«67»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«68»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«69»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«70»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«72»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«73»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«74»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«75»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«76»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«77»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«78»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«79»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«82»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«84»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«85»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«87»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«88»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«89»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«90»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«91»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«92»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«93»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«95»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«96»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«97»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«98»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«99»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«100»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«101»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«102»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«103»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«105»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«106»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«107»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«108»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«109»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«110»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«111»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«112»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«113»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«115»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«116»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«117»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«118»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«120»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«121»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«122»
‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’
«123»
παρά
    «124»