Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
αποκαταστάθηκαν πλήρως οι εκδιωχθέντες
  • απόδοση: επανέφεραν σε προηγούμενη κατάσταση όσους εκδιώχθηκαν κυρίως για πολιτικούς λόγους ή κομματικού συμφέροντος
  • θεματολογία: ‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«11»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«20»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«26»