Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
μεταβατικός Πρωθυπουργός
  • απόδοση: ο δι ολίγον στο πρωθυπουργικό αξίωμα
  • θεματολογία: ‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’

ανέλαβε καθήκοντα μεταβατικού Πρωθυπουργού με αντικείμενο να οδηγήσει την χώρα στον εκδημοκρατισμό
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«11»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«20»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«26»