Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
συμβούλιο αρχηγών
  • απόδοση: συγκέντρωση αρχηγών κοινοβουλευτικών ομάδων προκειμένου να συζητηθούν εθνικά θέματα & να ληφθούν ενδεχομένως αποφάσεις
  • θεματολογία: ‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«11»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«20»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«26»