λ
">
Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
συναρμόδιοι υπουργοί
  • απόδοση: που είναι από κοινού αρμόδιοι για κάποιο ζήτημα
  • θεματολογία: ‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’

του ομολογουμένως σοβαρότατου τούτου θέματος επελήφθησαν οι λ
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«11»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«20»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«26»