λ το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις για την έκδοση αδείας
">
Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
θεσμικό πλαίσιο
  • απόδοση: που περικλείει θεσμούς
  • θεματολογία: ‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’

υφίσταται λ το οποίο καθορίζει τις προϋποθέσεις για την έκδοση αδείας
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«11»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«20»
‘ Περί Εξουσιαστών & Εξουσιαζομένων ’
«26»