Επικοινωνία

Συμπράξατε, στην διεύρυνση του Λεξικού Ελληνικών, δια προτεινόμενων λημμάτων.

  • Αποστολή


Το μήνυμά σας εστάλη με επιτυχία!!
 
 
κατά την ταπεινή μου γνώμη
  • απόδοση: τυπική έκφραση ευγένειας προτού εκθέσουμε κάποια γνώμη
  • θεματολογία: ‘ Εκφράσεις Παλαιικές ’